๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙ | 1793 จำนวนผู้เข้าชม

รายนามเจ้าภาพ และกำหนดการพิธีทอดกฐินพระราชทาน และกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

กฐินสามัคคีวัดไทยนิโครธาราม ประเทศเนปาล
ทอดวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เจ้าภาพ. นายธิวา ถ้ำจันทร์ และญาติมิตร

กฐินสงเคราะห์ วัดไทยพุทธคยา จำนวน ๘๙ กอง
ทอดวันที่. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น
เจ้าภาพ :คุณชาลี รัตนวชิรินทร์. กรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัวเป่ายิงฉุบ จำกัด

กฐินพระราชทานวัดไทยพุทธคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย 
ทอดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ : นายอดิศร -นางอมรา พวงชมภู
            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กฐินสามัคคีวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์
ทอดวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ :"ครอบครัวลิขิตพฤกษ์ไพศาล 
และ ลิขิตพฤกษ์ " 

กฐินสามัคคีวัดอโยธยาราชธานี ประเทศอินเดีย
ทอดวัดที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ คุณมนัส สุขจิตร์ คุณพัสกร ยาชูชีพ
กรรมการผู้จัดการบริษัทธุรกิจเหล็กดี จำกัด

กฐินพระราชทานวัดไทยเชตวัน นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย
 ทอดวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ นางสาวมาริษา คุวานันท์ บริษัทโตโยต้านครสวรรค์ ๑๙๘๑ จำกัด และบริษัทในเครือโค้วยู่ฮะกรุ๊ป 

กฐินพระราชทานวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล 
ทอดวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ คุณอรุโณชา ภาณุพันธ์ บริษัทบรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น จำกัด และ บริษัทแอล เอส เค วิศวกรรม จำกัด

กฐินพระราชทานวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย ทอดวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ นายนิธิ ภัทรโชค Vice President - Domestic Market, SCG Cement-Building Materials 

กฐินสามัคคี วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน ๕,๐๐๐ กอง
ทอดวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ:  กฐินสามัคคี


กฐินสามัคคีวัดไทยนวราชรัตนาราม ประเทศอินเดีย
ทอดวันที่ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เจ้าภาพ: นายอดิศร -นางอมรา พวงชมภู

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน