๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙ | 2591 จำนวนผู้เข้าชม

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ 
คณะพระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย-เนปาล

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน