๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙ | 1243 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ภายในมหาปรินิพพานสถูป สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า เมืองกุสินารา นำเจ้าอาวาส พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมทั้งชาวอินเดียท้องถิ่น สวดบำเพ็ญเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ร่วมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และพสกนิกรชาวจังหวัดกุศินาคาร์

 

 


ข้อมูลโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน