๑๖ ต.ค. ๒๕๕๙ | 1059 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานทำบุญตักบาตรสามเณร ในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ ๙๕ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

 

 

 

 

 

ข้อมูลโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน