๑๖ ต.ค. ๒๕๕๙ | 539 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ให้การต้อนรับพระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า เมืองกุสินารา

 

 

ในโอกาสนี้ พระมหินเดอร์ เจ้าอาวาสวัดญาเณศวร เข้ากราบสักการะในโอกาสที่รับการแต่งตั้งจากมุขมนตรีรัฐอุตตรประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพระพุทธศาสนา พระนันตระตัน เจ้าอาวาสวัดศรีลังกา เข้ากราบสักการะในโอกาสที่รับการแต่งตั้งจากมุขมนตรีรัฐอุตตรประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีพระพุทธศาสนา พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) ได้มุทิตาด้วยแก้วเบจรงค์แก่พระสงฆ์ทั้ง ๒ รูป และนายกสมาคมมวยปล้ำรัฐอุตตรประเทศ และผู้นำศาสนาฮินดูเข้ากราบสักการะในโอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

ข้อมูลโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน