๑๖ ต.ค. ๒๕๕๙ | 1590 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ลานพระบรมรูปวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ พร้อมทั้งจุดเทียนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระผู้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันทร์ โดยมีพระสงฆ์นานาชาติ เจ้าอาวาส ๙ ชาติ ไทย พม่า อินเดีย กัมพูชา ศรีลังกา ธิเบต ภูฐาน เวียดนาม เนปาล มีพระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า เมืองกุสินารา เป็นประธาน พระมหินเดอร์ รัฐมนตรีพระพุทธศาสนารัฐอุตตรประเทศ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ทุกชาติศาสนา มีประธานสมาคมมวยปล้ำรัฐอุตตรประเทศ เป็นประธาน ทั้งผู้นำศาสนาต่างๆ พุทธ พราหมณ์-ฮินดู อิสลาม ซิงห์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อประชาชนชาวเมืองกุสินารา และวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย ขอให้ดวงวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ สถิตย์ในสรวงสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดไทยกุสินาเฉลิมราชย์

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน