๑๖ ต.ค. ๒๕๕๙ | 584 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำพระนวกะโพธิ อุปสมบทหมู่ตามโครงการอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมเฉิลมพระเกียรติ ๘๙ ปี ตม. ไทย ใต้ร่มพระบารมี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จัดโดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ เจริญจิตภาวนา และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน