๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ | 1017 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่โรงแรม Hotel Om Residency Kushinagar-Kasia ได้นิมนต์พระสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล ทำบุญเปิดโรงแรมแห่งใหม่ในจังหวัดกุศินาคาร์ โดยพระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส พระธรรมทูต วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้ให้โอวาทธรรม ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เจิม และมอบพระพุทธรูปปางปรินิพพานเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน