๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ | 559 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระมหินเดอร์ เจ้าอาวาสวัดญาเณศวร พุทธวิหาร รัฐมนตรีว่าการพระพุทธศาสนารัฐอุตตรประเทศ พระนันตร พระนันตระตัน เจ้าอาวาสวัดศรีลังกา รองรัฐมนตรีว่าการพระพุทธศาสนารัฐอุตตรประเทศ หลักจากได้เข้ารับตำแหน่ง จากมุขมนตรีรัฐอุตตรประเทศแล้ว ได้เข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา โดยมีพระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเจริญพระพุทธมนต์ มอบพระพุทธรูปปางประสูติ มุทิตาสักการะ

 

 

พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา เป็นพระมหาเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยประกอบภาพฝีพระหัตถ์ โดยพระราชทานกลับมาที่ผู้ออกแบบและดำเนินการต่อมาจนแล้วเสร็จ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ๕,๐๕๐,๐๐๐ บาท อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่แดนพุทธภูมิ และเส้นพระเจ้า เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ภายในพระธาตุเจดีย์ ที่ได้รับสั่งแก่ผู้ใกล้ชิดว่า “เจดีย์ของเรา”

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน