๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙ | 771 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. อาจารย์ซ้ง นายสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ และศิษยานุศิษย์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ ๙ ภายในพระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในโอกาสที่เดินทางมานมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน