๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙ | 688 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่วัดญาเณศวร พุทธวิหาร กุสินารา โดยมีพระมหินเดอร์ เจ้าอาวาสวัดญาเณศวร พุทธวิหาร รัฐมนตรีพระพุทธศาสนารัฐอุตตรประเทศ เป็นเจ้าอาวาส ได้นิมนต์พระสงฆ์นานาชาติไปร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยพระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส พระธรรมทูตวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้รับมอบหมาย ให้ศีล ๕ แก่ชาวพุทธอินเดียกว่า ๑,๐๐๐ จากหลายรัฐในประเทศเทศอินเดีย ที่มาร่วมงานทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๙ นี้

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน