๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙ | 818 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้รับนิมนต์จากชาวอินเดีย เมืองกุสินารา ให้ไปสวดมนต์เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ร้านใหม่

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน