๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙ | 706 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายพิมาย-นางสุพรรณ โปชยานนท์ , น.ส. รุจิรา ข น.ส. จุรีรัตน์ เอือวิศาลสิน , คณะแม่ชี นพวรรณ (พุทธสาวิกา) , คณะเพียงพิศ บาโต๊ส(เชียงใหม่) เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ ๙ ภายในพระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในโอกาสที่เดินทางมานมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน