๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙ | 385 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. อาจารย์นวลละออ สาครนาวิน คุณวราพรรณ ชัยชนะศิริ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ ๙ ภายในพระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในโอกาสที่เดินทางมานมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน