๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙ | 685 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. คณะอาจารย์อุษาพร และกัลยาณมิตรธรรม เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ ๙ ภายในพระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในโอกาสที่เดินทางมานมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน