๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙ | 369 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. นางสาวพัดชาวดี วิสารทนันท์ พร้อมด้วยคณะบ้านธรรมะศรีวิชัยเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ ๙ ตามมติมหาเถรสมาคม ภายในพระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในโอกาสที่เดินทางมานมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน