๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙ | 927 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. คุณหมอธนา ประมุขกุล คุณจิตเมตตา นันทขว้าง คุณนรีรัตน์ คงสาโรจน์ คุณทุเรียน เจนกิ้น และคณะสมาคมแม่บ้านชุมชนห้วยขวาง เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ ๙ ตามมติมหาเถรสมาคม ภายในพระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในโอกาสที่เดินทางมานมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน