๐๒ พ.ย. ๒๕๕๙ | 407 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เจ้าอาวาสวัดบรมธาตุราชสักการ นำพสกนิกรชาวไทยที่เดินทางมานมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ ๕๐ รูป อุทิศส่วนกุศลเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ณ ลานพระบรมรูป วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน