๐๓ พ.ย. ๒๕๕๙ | 454 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางศรีพนม บุนนาค รองผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย จุดเทียนถวายความอาลัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความจงรักภักดี และเจริญจิตภาวนา อุทิศส่วนกุศลเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ ลานพระบรมรูป วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พร้อมด้วยพระนวกะโพธิและผู้ปฏิบัติธรรม ในโครงการอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรม คณะสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่บรรพชาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ในโอกาสที่เดินทางมากราบนมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา และเข้าพักปฏิบัติ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน