๐๕ พ.ย. ๒๕๕๙ | 366 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) พร้อมด้วย ท่านสด แดงเอียด และศิษยานุศิษย์ ทำบุญตักบาตรสามเณรธรรมาสน์ทอง โดยมี พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร นำคณะสามเณร ๒๖ รูป รับอาหารบิณฑบาต จัดโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันบูรพาจารย์ ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน