๐๕ พ.ย. ๒๕๕๙ | 449 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูนรนาถเจติยารักษ์ (สมพงศ์) นำพระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมด้วย ท่านสด แดงเอียด และคณะ รดน้ำต้นสาละราชกุมารี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูก เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และถวายสักการะ และความอาลัยพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน