๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙ | 380 จำนวนผู้เข้าชม

พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงค์) มอบเงิน 300,000 รูปี สนับสนุนการจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ เมืองกุสินารา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2559 โดยมี พระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ ประธานกรรมการจัดงาน เจ้าอาวาสวัดพม่า เป็นผู้รับมอบ ขอเชิญร่วมงาน และร่วมบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน