๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙ | 488 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นในประธานพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายนิธิ ภัทรโชค Vice President - Domestic Market , SCG Cement - Building อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสวงฆ์ ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย วันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน