๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙ | 532 จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ขออนุโมทนามหากุศล คุณอริญชยา ตรีคุณประภา (ลักกี้) สายบุญของคุณนภัสนันท์ โพธิคุณรัตนกุล โยมจุ๋ม เดินทางมาถวายหนังสือพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในหอพระไตรปิฎกนานาชาติ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สำหรับการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้พระไตรปิฎกนานาชาติ ๙ ภาษา และหนังสือสำคัญในพระพุทธศาสนา

นับว่าเป็นมหากุศลบุญครั้งยิ่งใหญ่ ที่ได้ให้แสงสว่างอห่งปัญญาเลิศล้ำ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เดินทางมาศึกษาค้นคว้า ทั้งมาแสวงบุญสังเวชนียสถาน ๔

 

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับทุกท่าน

กลับสู่ด้านบน